Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodovod a kanalizace

11. 3. 2021

Pozitivní zpráva pro obyvatele Kopanin. Přestože se nám nepodařilo získat souhlas většiny obyvatel k připojení na plánovanou novou síť kanalizace a vodovodu, snažíme se společně se společností Chevak Cheb a.s. najít řešení, které by nás ke konečné realizaci v objemu cca 100 mil Kč (pro Kopaniny i Doubravu) přiblížilo. Chevak díky své aktivitě v tomto záměru uspěl se žádostí o dotaci na vybudování přivaděče, který prodlouží vodovodní potrubí z Podhradí až do Kopanin na křižovatku u zámku. Tento přivaděč je nutné vyprojektovat a postavit v průběhu let 2022 - 2023. Souběžně s tím by rádo město Aš na své náklady zadalo zpracování projektové dokumentace na veřejnou síť vodovodu a kanalizace do stádia územního rozhodnutí pro 1. etapu - tedy obec Kopaniny, ze které by bylo pro všechny obyvatele zcela zřejmé, jaké přípojky by byly nutné udělat k jejich nemovitostem. Tímto způsobem bychom rádi přesvědčili ty dosud "nepřesvědčené", že napojení na kanalizaci a vodu je pro ně výhodné. Nový přivaděč by navíc měl být ukončen jakýmsi místem pro veřejný odběr vody, který by se zatím dal využívat například v době sucha a prázdných studen. Odpadla by tak potřeba přistavování cisteren, ze kterých se vždy odebere malé procento jejich objemu a zbytek se vylévá, protože se voda v těchto nádobách kazí. Město ji však platí i s nákladnou dopravou. Druhá etapa - Doubrava by měla pokračovat v podobném duchu.